باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اعمال روز نهم (روزعرفه)

اعمال شب دهم

  • احیاء
  • خواندن دعای " یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه صلی علی محمد و اله خیر الوری سجیه و اغفرلنا یا ذاالعلی فی هذه العشیه"