باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

شب اول شعبان

  • خواندن دوازده رکعت نماز که در هر رکعت حمد یک مرتبه و یازده مرتبه توحید