باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۱۵ خرداد

۱۵ خرداد؛ این روز در تقویم رسمی ایران به مناسبت قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ش تعطیل رسمی است. امام خمینی در جمله‌ای معروف گفته است که من این روز را برای همیشه عزای عمومی اعلام می‌کنم.