باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اعمال شب سیزدهم

اوّل شب‌های بيض است، و كيفيت نماز شب‏ سيزدهم و دو شب بعد، در اعمال ماه رجب بيان شد.