باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

پرچم‌های سیاه

پرچم‌های سیاه (رایات سود) عبارتی که در روایات آمده و اشاره به قیام گروهی با پرچم‌های سیاه در مشرق‌زمین دارد. بیشتر احادیثی که به پرچم‌های سیاه پرداخته‌اند، به قیام ابومسلم خراسانی و تشکیل دولت عباسیان اشاره دارند و تعداد اندکی از روایات هم مربوط به نشانه‌های ظهور منجی در آخر الزمان هستند. بیشتر راویانِ روایات پرچم‌های سیاه، صحابه یا تابعین‌ بوده‌اند. احادیث مربوط به رایات سود در کتاب‌های حدیثی شیعه، اندک نقل شده و بیشترِ این روایات در کتاب‌های اهل سنت آمده‌اند.

محتویات

منظور از پرچم‌های سیاه

رایات سود به معنای پرچم‌های سیاه، عبارتی است که در روایات آمده و اشاره به قیام گروهی با پرچم‌های سیاه در مشرق‌زمین دارد. برخی از این روایات به بنی‌عباس و برخی به نشانه‌های ظهور امام مهدی(ع) اشاره دارند.[نیازمند منبع]

احادیث پرچم‌های سیاه در منابع شیعه

در منابع شیعی سه حدیث درباره پرچم‌های سیاه نقل شده است:

 • حدیث اوّل به نقل از امام باقر(ع) از امیر مؤمنان(ع) که فَرَج و گشایش را مشروط به سه نشانه شمرده است: اختلاف شامیان، پرچم‌های سیاه خراسان و صیحه در ماه رمضان.[۱] در بررسی این روایت گفته شده امام(ع) گشایش و راحتی شیعه را منوط به اختلاف اهل شام یعنی سران بنی‎امیه و ظهور پرچم‌های سیاه یعنی مدعیان بنی عباس دانسته است و در نتیجه ارتباطی با ظهور امام زمان(ع) ندارد.[۲]
 • حدیث دوم به زوال حکومت بنی‌امیه و بنی عبّاس اشاره کرده و از اصحاب پرچم‌های سیاه سخن گفته است[۳] که ظاهراً به قیام ابو مسلم خراسانی اشاره دارد و به قیام امام مهدی(ع) ارتباط ندارد.
 • حدیث سوم، صراحتاً ابو مسلم خراسانی را صاحب پرچم‌های سیاه خوانده است.[۴]

احادیث پرچم‌های سیاه در منابع اهل سنت

اکثر روایات پرچم‌های سیاه از کتب اهل سنت است و در نقل شیعه هم به استناد کتب اهل سنت آمد و بیشتر گزارش‌های موجود، گفته‌های صحابه یا تابعین‌ است.[۵]

در کتاب الفتن نوشته نعیم بن حمّاد مروزی (م ۲۲۸ق) حدود ۶۰ گزارش درباره پرچم‌های سیاه وجود دارد که در دو گروه مجزّا (بنی عبّاس و قیام امام مهدی) ارائه شده است.

بیشتر گزارش‌های موجود در این کتاب، از اقوال صحابه، تابعان و کعب الأحبار است و تنها هفت روایت به نقل از پیامبر(ص)[۶] شش روایت به نقل از امیرمؤمنان(ع)[۷] و پنج روایت به نقل از امام باقر درباره پرچم‌های سیاه آمده است.[۸] یعنی حدود ۷۵ درصد گزارش‌ها از معصومان(ع) نقل نشده است.

مطالبی که در این احادیث، به آنها توجّه شده است، از این قرارند:

 1. زوال بنی‌امیه پس از قیام پرچم‌های سیاه. مثل روایت جابر جُعفی از امام باقر(ع)[۹]
 2. نکوهش کسانی که پس از قیام پرچم‌های سیاه به قدرت می‌رسند[۱۰]
 3. اختلاف پرچم‌های سیاه[۱۱]
 4. ظهور سفیانی[۱۲]
 5. فرماندهی شعیب بن صالح[۱۳]
 6. ظهور امام مهدی(ع) در مکه پس از پرچم‌های سیاه[۱۴]
 7. مشخّصات و ویژگی‌های قیام امام مهدی(ع) پس از قیام پرچم‌های سیاه از مشرق.[۱۵]

علامت ظهور

احادیث مستند پرچم‌های سیاه، از علایم ظهور امام مهدی نیستند. در دوره‌های اخیر، برخی ازاین گزارش‌ها با سخنان غیر مستند و غیر معتبر، مخلوط شده و بر برخی جریان‌ها مانند داعش، تطبیق داده شده است. در این هجده گزارشی که در کتاب الفتن نعیم بن حماد آمده، فقط نُه گزارش، ارتباط مستقیم «رایات سود» با امام مهدی(عج) و یا بیعت با ایشان مطرح شده است.[۱۶]

قیام عباسیان

اکثر احادیث پرچم‌های سیاه به قیام ابومسلم خراسانی و تشکیل دولت عباسیان اشاره دارند. لذا احتمال سوء استفاده طرفداران ابومسلم از این متون و یا جعل و تحریف متون مشابه برای قداست‌بخشی به قیام ابومسلم و عبّاسیان نیز وجود دارد.[۱۷]

مرحوم صدر معتقد است: تعابیر مختلفی در مورد حکومت عباسیان آمده که خیلی از روایات آن جعلی بوده و یکی از روش‌های تأیید عباسیان همین روایات رایات سود است.[۱۸]

داعش و روایات پرچم‌های سیاه

برخی از طرفداران گروه داعش، روایات مربوط به پرچم‌های سیاه را به گروه «جیش خراسان» (که خود را پیرو داعش می‌دانند) تفسیر می‌کنند.[نیازمند منبع] اما در مقابل برخی از اهل سنت این احادیث و تطبیق آنها را بر گروه‌های تکفیری نادرست می‌دانند.[نیازمند منبع]

پانویس

 1. نعمانی، الغیبة، ۱۳۷۵ش، ص۲۵۱، ح ۸.
 2. صادقی، تحلیل تاریخی نشانه‎های ظهور، ۱۳۸۵ش، ص۱۰۶.
 3. نعمانی، الغیبة، ۱۳۷۵ش، ص۲۵۶، ح ۱۳.
 4. طبری، دلائل الإمامة، ۱۴۱۳ق، ص۲۹۴، ح ۲۴۸، طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۲۸.
 5. ری‌شهری، دانشنامه امام مهدی، ۱۳۹۳ش، ج۶، ص۶۱.
 6. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق،ج ۱، ص۲۰۲ ح ۵۵۱ و ص۲۰۳، ح ۵۵۲ و ص۲۰۴، ح ۵۵۵ و ص۲۰۵، ح ۵۵۸ و ص۲۰۶، ح ۵۶۳ و ص۲۱۳، ح ۵۸۴ و ص۳۱۰، ح ۸۹۵.
 7. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۲۱۰، ح ۵۷۳ و ص۲۱۶، ح ۵۹۵ و ص۳۱۴، ح ۹۰۷ و ص۳۱۶، ح ۹۱۲ و ص۳۲۱، ح ۹۱۴ و ص۳۴۴، ح ۹۹۶.
 8. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۲۰۷، ح ۵۶۶ و ص۳۱۲، ح ۹۰۱ و ص۳۱۴، ح ۹۰۹ و ص۳۱۶، ح ۹۱۳ و ص۳۲۲، ح ۹۲۱ و ص۳۴۵، ح ۹۹۹.
 9. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱ ص۲۰۷، ح ۵۶۶.
 10. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۲۱۰، ح ۵۷۳.
 11. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۲۱۶، ح ۵۹۵ و ص۲۸۸، ح ۸۴۱.
 12. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۲۸۸، ح ۸۴۱ و ص۲۸۹، ح ۸۴۵.
 13. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۳۱۴، ح ۹۰۷ و ص۳۱۶، ح ۹۱۲ و ص۳۲۱، ح ۹۱۴ و ص۳۴۴، ح ۹۹۶.
 14. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۳۲۲، ح ۹۲۱.
 15. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۳۲۲، ح ۹۲۱.
 16. ابن حمّاد، الفتن، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص۳۱۰، ح ۸۹۵ و ص۳۱۴، ح ۹۰۶ و ۹۰۹ و ص۳۱۶، ح ۹۱۲ - ۹۱۳ و ص۳۲۱، ح ۹۱۴ و ص۳۴۴، ح ۹۹۶ و ص۳۴۵، ح ۹۹۹.
 17. دوری، اخبار الدوله العباسیه، ۱۹۷۱ م،ج۱، ص۲۰۷.
 18. صدر، تاریخ الغیبة الکبری، ۱۴۱۲ق،ص ۴۵۳.

منابع

 • ابن حماد، نعیم، الفتن، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
 • دوری، عبدالعزیز، اخبار الدوله العباسیه، بیروت، ۱۹۷۱م.
 • ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۳ش.
 • صادقی، مصطفی، تحلیل تاریخی نشانه‎های ظهور، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، ایران، ۱۳۸۵ش،
 • صدر، سید محمد صادق، تاریخ الغیبة الکبری، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۲ق.
 • طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، تحقیق موسسه البعثه، تهران، ۱۴۱۳ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۷ق.
 • نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، ترجمه محمدجوادغفاری، تهران، مکتبه صدوق، ۱۳۷۵ش.