باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

ویکی‌شیعه:مقاله‌های با درجه اهمیت ب

مقاله‌های با درجه اهمیت ب، از جمله دسته‌های اولویت‌بندی در ویکی‌شیعه است. این مقالات، مقاله‌هایی هستند که نسبت به مقالات با درجه اهمیت الف، اهمیت کمتری دارند و در شناخت شیعه تأثیر چندانی ندارند. این مقالات از نظر کیفی و درجه‌بندی حداقل باید جزو مقالات خوب باشند.

ویکی‌شیعه فارسی هم‌اکنون ۶٬۶۹۸ مقاله دارد که ۹۰۷ تای آن‌ها دارای درجه اهمیت ب هستند.

میانبرها:
وش:ب
وش:اولویت ب

محتویات

معیارها

 • اشخاص:دارای چند مشخصه :مثل اینکه علاوه بر فقاهت شهادت ویا علاوه بر علم هنر در مجموع دارای چند بعد بودن
 • عناوینی که در مناطق اصلی شیعه نشین مثل ایران و عراق سرشناسی دارند.
 • شهرهایی که در آن‌ها حرم یکی از بزرگان شیعه است یا در دوره‌ای حوزه علمیه تأثیرگذاری داشته است.
 • کتاب‌هایی که حداقل برای مدتی در یکی از رشته‌های علمی مرجع بوده و بعضا نگارش آن سبب شهرت نویسنده‌اش شده است.
 • مفاهیم قرآنی و اسلامی که اختصاص به شیعه ندارند و بین همه مسلمانان سرشناسی دارند ولی سرشناسی آن‌ها به گستردگی گروه الف نیست. و در منابع شیعی نیز مطالبی جدا از باور رایج سایر مسلمانان مطلبی نیست.
 • آن دسته از اصحاب ائمه که روایات کمتری نقل کرده‌اند.
 • اکثر عناوین فقهی در این گروه قرار می‌گیرند

این مقالات از نظر کیفی و درجه‌بندی حداقل باید جزو مقالات خوب باشند.

مدخل‌های پیشنهادی

 1. تهران
 2. اصفهان محمد باقر حقانی (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)
 3. سپاه بدر
 4. فتوحات

مفاهیم اخلاقی و تربیتی


مدخل‌های فقهی

 1. صدقات واجبه--Amid' (بحث) ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۴ (+0330)
 2. حلول ماه (با رویت هلال و سایر مقالات هماهنگ باشد)
 3. غسل زیارت-علی خسروی
 4. حرام زاده (ولد زنا) (زنا زاده) درباره تفکیک این عناوین باید گفتگو شود
 5. عملیات استشهادی
‍‍

مدخل‌های قرآنی و اعتقادی

 1. ذا النون Rezapour (بحث) ‏۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)
 2. مدینRezapour (بحث) ‏۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)
 3. آصف بن برخیاRezapour (بحث) ‏۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)
 4. باغ ارم ارم
 5. انجیل
 6. آیه تحریم(دو آیه است باید بحث شود)
 7. آیه حفظ (انا نحن نزلنا الذکر)Mohamadpur (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
 8. آیه روح Golpoor (بحث) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)
 9. آیه زکات (آیه صدقات)
 10. آیه سخره (آیه تسخیر)
 11. آیه رکوب
 12. آیه عز (111 اسرا)
 13. آیه کنز
 14. آیه مجاهدان
 15. اسباط‍‍Mohamadpur (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
 16. اصل صحت (حمل بر صحت)Aliabadi (بحث)aliabadiAliabadi (بحث)
 17. بقعه مبارکه
 18. جبار
 19. جنات خلد(بهشت خلد)
 20. بهشت عدن
 21. جنة المأوی--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 22. فرعون--Saeedzamani (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)
 23. گوساله سامری--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 24. آیه اخراج(۲۴۰ بقره) (آیه امتاع)
 25. آیه استیذان
 26. آیه اعتداء
 27. آیه اعتصام(۳ آل عمران) مهدی بهرامی (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)
 28. آیه اعراف (۴۶ اعراف)--مهدی خسروی ‏۵ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)
 29. آیه تأسی (۲۱ احزاب) Golpoor (بحث) ‏۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)
 30. آیه تبدیل(۱۰۱ نحل)Amrollahi (بحث) ‏۷ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۹ (UTC)
 31. آیه تحریم (۲۳ نسا)
 32. آیه تخییر( ۲۸-۲۹ احزاب)‍‍‍‍‍‍‍‍‍Mohamadpur (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)
 33. آیه تربص (۲۳۴ بقره)
 34. آیه توکل (۱۷۳آل عمران)Amrollahi (بحث) ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)
 35. آیه جزای فحشا (آیه حبس) (آیه محبس) (نساء ۱۵)
 36. آيه جزیه(۲۹ توبه)--Amid' (بحث) ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۹ (UTC)
 37. آیه حرث(۲۲۳ بقره)
 38. آیه محیض(۲۲۲ بقره)
 39. آیه خلع (۲۲۹ بقره)
 40. آیه سیف (آیه قتال) (۵ توبه)
 41. آیه شاهد (۱۷ هود)--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 42. آیه شهادت(۱۸آل عمران) (آیه شهد الله) محمدرضا سیفی (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۷ (UTC)
 43. آیه صوم
 44. آیه طلاق (۲۲۹ بقره)‍Mohamadpur (بحث) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)
 45. آیه عدد(۳ نساء)
 46. آیه عده(۱ طلاق)Amrollahi (بحث) ‏۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۸ (UTC)
 47. آيه قصر (۱۱ نساء)
 48. آیه کتمان (۱۵۹ بقره)
 49. آيه متعه (آیه تمتع) (۲۴ نسا)
 50. آيه مجئ(۲۲ فجر)
 51. آيه محاربه (۳۳ مائده)
 52. آیه ملک (۲۶ آل عمران)
 53. آیه نجاست مشرکین
 54. آیه نسخ
 55. آیه هادی (رعد ۷)Zakeri (بحث) ‏۵ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

مسائل اعتقادی

 1. کرامت در کنار معجزه
 2. سمیع و بصیر

درجه مقاله‌های اهمیت ب

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت برتر

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.1.1: DynamicPageList: نتیجه‌ای وجود ندارد!

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت خوب

مقاله‌های اهمیت ب و نامزد خوبیدگی

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت متوسط

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت قابل قبول

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت ضعیف

جستارهای وابسته