باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

ویکی‌شیعه:مقاله‌های با درجه اهمیت ب

مقاله‌های با درجه اهمیت ب، از جمله دسته‌های اولویت‌بندی در ویکی‌شیعه است. این مقالات، مقاله‌هایی هستند که نسبت به مقالات با درجه اهمیت الف، اهمیت کمتری دارند و در شناخت شیعه تأثیر چندانی ندارند. این مقالات از نظر کیفی و درجه‌بندی حداقل باید جزو مقالات خوب باشند.

ویکی‌شیعه فارسی هم‌اکنون ۶٬۶۱۶ مقاله دارد که ۸۸۷ تای آن‌ها دارای درجه اهمیت ب هستند.

میانبرها:
وش:ب
وش:اولویت ب

محتویات

معیارها

 • اشخاص:دارای چند مشخصه :مثل اینکه علاوه بر فقاهت شهادت ویا علاوه بر علم هنر در مجموع دارای چند بعد بودن
 • عناوینی که در مناطق اصلی شیعه نشین مثل ایران و عراق سرشناسی دارند.
 • شهرهایی که در آن‌ها حرم یکی از بزرگان شیعه است یا در دوره‌ای حوزه علمیه تأثیرگذاری داشته است.
 • کتاب‌هایی که حداقل برای مدتی در یکی از رشته‌های علمی مرجع بوده و بعضا نگارش آن سبب شهرت نویسنده‌اش شده است.
 • مفاهیم قرآنی و اسلامی که اختصاص به شیعه ندارند و بین همه مسلمانان سرشناسی دارند ولی سرشناسی آن‌ها به گستردگی گروه الف نیست. و در منابع شیعی نیز مطالبی جدا از باور رایج سایر مسلمانان مطلبی نیست.
 • آن دسته از اصحاب ائمه که روایات کمتری نقل کرده‌اند.
 • اکثر عناوین فقهی در این گروه قرار می‌گیرند

این مقالات از نظر کیفی و درجه‌بندی حداقل باید جزو مقالات خوب باشند.

مدخل‌های پیشنهادی

 1. تهران
 2. اصفهان محمد باقر حقانی (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)
 3. سپاه بدر
 4. فتوحات

مفاهیم اخلاقی و تربیتی


مدخل‌های فقهی

 1. حد شرعیAram (بحث) ‏۲۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)
 2. صدقات واجبه--Amid' (بحث) ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۴ (+0330)
 3. حلول ماه (با رویت هلال و سایر مقالات هماهنگ باشد)
 4. غسل زیارت-علی خسروی
 5. موسیقی لهوی---خسروی، مهدی (بحث) ‏۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)
 6. حرام زاده (ولد زنا) (زنا زاده) درباره تفکیک این عناوین باید گفتگو شود
 7. جمع بین دو نماز
 8. حبوه Golpoor (بحث) ‏۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
 9. عملیات استشهادی
 10. یتیم

مدخل‌های قرآنی و اعتقادی

 1. ذا النون-گلپایگانی
 2. مدین-گلپایگانی
 3. آصف بن برخیا-گلپایگانی
 4. باغ ارم ارم
 5. انجیل
 6. آیه تحریم(دو آیه است باید بحث شود)
 7. آیه حذر
 8. آیه حفظ (انا نحن نزلنا الذکر)Mohamadpur (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
 9. آیه روح
 10. آیه زکات (آیه صدقات)
 11. آیه سخره (آیه تسخیر)
 12. آیه رکوب
 13. آیه صلحSalehi (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)
 14. آیه شفا‍‍‍‍‍Mohamadpur (بحث) ‏۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)
 15. آیه عز (111 اسرا)
 16. آیه کنز
 17. آیه مجاهدان
 18. احبار Rezapour (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۲۰ (UTC)
 19. اسباط‍‍Mohamadpur (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
 20. اصل صحت (حمل بر صحت)
 21. اصلاح ذات البین
 22. امت وسطSalehi (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۲ (UTC)
 23. انسان کامل Salehi (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)
 24. بقعه مبارکه
 25. تبذیر Salehi (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)
 26. جحیمRezapour (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)
 27. جبار
 28. جنات خلد(بهشت خلد)
 29. بهشت عدن
 30. جنة المأوی--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 31. فرعون
 32. گوساله سامری--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 33. آیه احسان(۹۰ نحل)Golpoor (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)
 34. آیه اخراج(۲۴۰ بقره) (آیه امتاع)
 35. آیه استیذان
 36. آیه اعتداء
 37. آیه اعتصام(۳ آل عمران) مهدی بهرامی (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۲ (UTC)
 38. آیه اعراف (۶۴ اعراف)
 39. آیه تأسی (۲۱ احزاب)
 40. آیه تبدیل(۱۰۱ نحل)
 41. آیه تجارت(۲۹ نسا)Mohamadpur (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۱۴ (UTC)
 42. آیه تحریم (۲۳ نسا)
 43. آیه تخییر( ۲۸-۲۹ احزاب)
 44. آیه تربص (۲۳۴ بقره)
 45. آيه توبه (۳۷ بقره)
 46. آیه توکل (۱۷۳آل عمران)
 47. آیه جزای فحشا (آیه حبس) (آیه محبس) (نساء ۱۵)
 48. آيه جزیه(۲۹ توبه)--Amid' (بحث) ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۹ (UTC)
 49. آیه حج(۹۷ آل عمران)
 50. آیه حرث(۲۲۳ بقره)
 51. آیه محیض(۲۲۲ بقره)
 52. آیه خلع (۲۲۹ بقره)
 53. آیه سحر(۱۰۲ بقره)--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 54. آیه سیف (آیه قتال) (۵ توبه)
 55. آیه شاهد (۱۷ هود)--فلاح (بحث) ‏۲۷ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۸ (UTC)
 56. آیه شهادت(۱۸آل عمران) (آیه شهد الله)
 57. صالح المؤمنین
 58. آیه صوم
 59. آیه طلاق (۲۲۹ بقره)
 60. آیه عدد(۳ نساء)
 61. آیه عده(۱ طلاق)
 62. آیه عذاب (۱ معارج) مهدی بهرامی (بحث) ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)
 63. آيه قصر (۱۱ نساء)
 64. آیه کتمان (۱۵۹ بقره)
 65. آيه لعان(آیه ملاعنه) (۶نور)
 66. آيه متعه (آیه تمتع) (۲۴ نسا)
 67. آيه مجئ(۲۲ فجر)
 68. آيه محاربه (۳۳ مائده)
 69. آیه ملک (۲۶ آل عمران)
 70. آیه نجاست مشرکین
 71. آیه نسخ
 72. آیه هادی (رعد ۷)

مسائل اعتقادی

 1. کرامت در کنار معجزه
 2. سمیع و بصیر
 3. عصمت اکتسابیMohamadpur (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)
 4. درکات جهنم

درجه مقاله‌های اهمیت ب

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت برتر

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.1.1: DynamicPageList: نتیجه‌ای وجود ندارد!

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت خوب

مقاله‌های اهمیت ب و نامزد خوبیدگی

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت متوسط

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت قابل قبول

مقاله‌های اهمیت ب با کیفیت ضعیف

جستارهای وابسته