باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

الاحتجاج علی اهل اللجاج (کتاب)

۴ بایت اضافه‌شده، ۱۹ مارس
جز
نسخ
== نسخ ==
# نسخه خطّی [[کتابخانه آستان قدس رضوی]].
# نسخه خطّی [[کتابخانه ملک]].
# نسخه‌ای به خطّ کرمعلی بن محمّد باقر کرمانی پاریزی سیرجانی مشهدی، به خطّ نسخ، مربوط به سنه ۱۳۱۸ ق، دارای حواشی به خطّ نستعلیق است که متعلّق به کتابخانه ملک است.
# نسخه خطّی مربوط به کتابخانه ملک، به خطّ نسخ به قلم محمّد بن محمّد علی خاوری، مربوط به سنه ۱۰۶۹ قمری.<ref>طبرسی، الاحتجاج، ترجمه جعفری، ۱۳۸۱ ش، ص۹.</ref>
۴۹٬۸۷۸
ویرایش