باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

بشارة المصطفی لشیعة المرتضی (کتاب)

۴ بایت اضافه‌شده، ۱۹ مارس
جز
نسخه‌ها
[[ابن حجر]] در کتاب [[لسان المیزان]] در شرح حال اسماعیل بن ابی القاسم بن احمد ابواسحاق آملی دیلمی آورده، که او از کتاب بشارة المصطفی روایت نقل نموده، ولی روایت مذکور در این فصول نیست.<ref>مجتهدی، بشارات نبوی به شیعیان علوی، ۱۳۷۹ش، ص۳۲.</ref>
به هر حال نسخه‌های موجود عبارتند از:
* نسخه خطی در [[کتابخانه ملک ]] [[تهران]].
* نسخه چاپی در [[نجف اشرف]] در سال ۱۳۶۹ ق در ۲۹۰ صفحه. این نسخه با کوشش شیخ حسن جواهری احیاء شده است.<ref>طبری، بشارة المصطفی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲.</ref>
*نسخه چاپی در [[قم]] در سال ۱۴۲۲ق در ۴۶۶صفحه، این نسخه به کوشش جواد قیومی اصفهانی، توسط [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم|جامعه مدرسین حوزه علمیه]] چاب شده است.
۴۹٬۸۷۸
ویرایش