باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

عصمت پیامبران

۲۳۰ بایت اضافه‌شده، ۱۶ ژانویه
جز
منابع
* [http://mheh.ahadithona.ir/Article/139606081751427847 حیدری فطرت، جمال الدین، «کتابشناسی توصیفی تنزیه الانبیاء و ائمه(ع)»]، مجله حدیث حوزه، ش۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۹.
* ری شهری، محمد، فلسفه وحی و نبوت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶ش.
* زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
* سبحانی، جعفر، عصمة الانبیاء فی القرآن الکریم، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
* سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۳ش.
۲٬۹۷۹
ویرایش