باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

معاد جسمانی

۲۷۹ بایت اضافه‌شده، ۱۵ ژانویه
جز
منابع
==چگونگی تحقق معاد جسمانی با جسم عنصری==
تبیین معاد جسمانی بر اساس آیات و روایات، مستلزم توجه به چند دو نکته است:* بر اساس براساس ظاهر ادله، بازگشت بدن مادی و جسم عنصری با اجزای اصلی صورت می‌پذیرد.* بدن اخروی و دنیوی مثل هم هستند نه عین یکدیگر و در همه ویژگی.{{مدرک}}بر اساس روایات، براساس روایتی از [[امام صادق(ع)]]، هرچه به خاک تبدیل می‌شود یا هر آنچه حیوانات می‌خورند، در خاک محفوظ مانده، از علم الهی پنهان نمی‌ماند.{{مدرک}} این خاک، هنگام بعث، حشر، در کنار هم جمع شده و به اذن خداوند به جایی که روح در آن قرار دارد منتقل می‌شود و صورت و شکل انسانی سابق به او باز می‌گردد و روح به آن ملحق می‌شود.<ref>قمی مشهدی، ۱۴۱۳ق، تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب، ۱۳۶۸ش، ج۱۱، ص۱۰۰ و۱۰۱.('''ناقص''')</ref> در برخی روایات نیز بیان شده که پس از مرگ، اگرچه استخوان و گوشت افراد تبدیل به خاک می‌شود، اما طینت و جزء اصلی که شخص از آن آفریده ‌شده هنوز باقی ‌است و از بین نمی‌رود. این جزء باقی می‌ماند تا همانند نخستین‌بار دوباره خلق ‌شود.<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۴ق، ج۷، ص۴۳.</ref>
==پانویس==
* رفیعی قزوینی، سیدابوالحسن، غوصی در بحر معرفت، تهران، اسلام، ۱۳۷۶ش.
* فخر رازی، محمد بن عمر، تفسیر کبیر، بیروت، دارالکتب العلمیه-احیاء تراث عربی، بی‌تا.
* قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
* کدیور، محسن، مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی، تهران، موسسه اطلاعات، ۱۳۷۸ش.
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
۲٬۹۷۹
ویرایش