باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات

الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوازدهم)

۶۴ بایت اضافه‌شده، ‏۱۷ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۶
جز
اصلاح رنگ الگو
|name = کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوازدهم)
|title = کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوازدهم)
|titlestyle = background:#9fafcf96b0e2; font-weight:bold; color:darkblue
|groupstyle= font-size:90%; background:#c3cfe5; color:darkblue
|liststyle = font-size:90%; background:#E5E5E5; text-align:right
|group8 = فهرست آثار
|list8 = [[فهرست آثار سید علی‌خان مدنی|آثار سید علی‌خان مدنی]]
| belowstyle = font-size:100%; background:#96b0e2; color:#260751
|below = [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن اول)|کتاب‌شناسی قرن اول]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دوم)|دوم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن سوم)|سوم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن چهارم)|چهارم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن پنجم)|پنجم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن ششم)|ششم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن هفتم)|هفتم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن هشتم)|هشتم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن نهم)|نهم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن دهم)|دهم]] • [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن یازدهم)|یازدهم]]• [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن سیزدهم)|سیزدهم]]• [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن چهاردهم)|چهاردهم]]• [[الگو:کتاب‌شناسی شیعه (قرن پانزدهم)|پانزدهم]]}}
<noinclude>
۱۳٬۱۱۹
ویرایش