باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات مرتبط با وحی

وحی

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۷:۱۰
 
 
نام صفحه:

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۰

      ‏۰۸:۲۵  قرآن‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۲۳۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)؛ Shadiba‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در ماندگاری زبان فصیح عربی: تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی)
 جز     ‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی: ویراستاری)
       ‏۰۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۲۰۲). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن بخش: تأثیر قرآن در حفظ و ماندگاری زبان فصیح عربی)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰

      ‏۱۸:۴۹  سلفیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Kadeh (بحث | مشارکت‌ها) (وهابیت)
      ‏۱۵:۳۵  سمیع و بصیر‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹). . [Hasaninasab‏ (۲×)؛ Shadpoor‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۵:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب (هات‌کت))
       ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
 جز    ‏۱۳:۴۷  عصمت پیامبران‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۶۵). . [Bazeli‏ (۹×)]
 جز     ‏۱۳:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (پاسخ‌های کلی)
 جز     ‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۵۳۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (شبهات)
 جز     ‏۱۱:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (گستره و درجات)
 جز     ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (شبهات)
 جز     ‏۱۰:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (ستمگر بودن همه مردم حتی پیامبران)
 جز     ‏۱۰:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (راهیابی القائات شیطانی بر پیامبران)
 جز     ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (شبهات)
 جز     ‏۰۹:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (مخالفان)
 جز    ‏۱۰:۲۸  نوح (پیامبر)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۹۰). . [Hasaninasab‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴۸۸). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (سینما)
 جز     ‏۱۰:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (سینما)
      ‏۱۰:۱۶  اسما و صفات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های بدون اولویت، + رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
      ‏۱۰:۱۶  اسم اعظم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های بدون اولویت، + رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج (هات‌کت))
      ‏۱۰:۱۴  احد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۹). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب (هات‌کت))
      ‏۰۹:۲۴  تورات‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۶۳۸). . [Rezapour‏ (۲×)]
       ‏۰۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۰۷۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (تصدیق توسط انبیاء)
       ‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (هدایت و نور در تورات)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۳۹  توحید افعالی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (اقسام توحید افعالی)
 جز    ‏۱۱:۴۶  سلفیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۲۶  تورات‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۸۷). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (منابع اسلامی)
      ‏۰۸:۲۷  سمیع و بصیر‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰۲). . [Shamsoddin‏؛ Rezapour‏ (۴×)]
       ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اسما و صفات الهی (هات‌کت))
       ‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (سمیع و بصیر در قرآن)
       ‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۱۳  معاد جسمانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۹). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (چگونگی تحقق معاد جسمانی با جسم عنصری)
      ‏۰۸:۱۳  الگو:خداشناسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۵۷  ادریس (پیامبر)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰

نو     ‏۲۰:۴۰  سمیع و بصیر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵٬۷۴۷). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۲۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۲۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (فرق سمیع و بصیر با سامع و مبصر)
نو      ‏۲۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵٬۷۵۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{در دست ویرایش ۲|ماه=بهمن|روز=۲۵|سال=۱۳۹۸|کاربر=shadpoor}} '''سمیع''' و '''بصیر''...» ایجاد کرد)
 جز    ‏۱۱:۳۰  عصمت پیامبران‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۶۴). . [Bazeli‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه و اهمیت)
 جز     ‏۱۱:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۱۱:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز    ‏۱۱:۲۵  عصمت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳۸). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۱:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۱:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (عصمت پیامبران)
      ‏۰۹:۰۶  مهدویت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:امام مهدی (هات‌کت))
 جز    ‏۰۸:۲۷  قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)