باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

دی (ماه)

(تغییرمسیر از وقایع ماه دی)
 آذر  دی بهمن
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
تقویم هجری خورشیدی

دی دهمین ماه از سال خورشیدی (شمسی) است که در تقویم کنونی ایران ۳۰ روز دارد.

محتویات

رویدادها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم


نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم

هجدهم

نوزدهم

بیستم

بیست و یکم

بیست و دوم

بیست و سوم

بیست و چهارم

بیست و پنجم

بیست و ششم

بیست و هفتم

بیست و هشتم

بیست و نهم

سی‌ام