باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

فهرست خلفای بنی‌امیه

سفیانیان

خلفای اموی که نسب آنها به ابوسفیان می‌رسد عبارتند از:

 1. معاویه بن ابی‌سفیان بن حرب بن امیه (۴۱[۱]-۶۰[۲])
 2. یزید بن معاویه (۶۰-۶۴[۳])
 3. معاویه بن یزید ( حدود چهل روز در سال۶۴[۴])

مروانیان

پانویس

 1. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۶۵.
 2. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۸۲.
 3. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۹۱.
 4. يعقوبی، تاريخ اليعقوبی، ج۲، ص۲۵۴.
 5. ابن عبد البر، الاستيعاب‏، ۱۴۱۲ق، ج۳،‌ص۱۳۸۹.
 6. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۲.
 7. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۸.
 8. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۹.
 9. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۷۱.
 10. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۴.
 11. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۵.
 12. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۶.
 13. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 14. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 15. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۹۰.

منابع

 • ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله‏، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: البجاوی، علی محمد، دار الجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 • الخضری بک، محمد، الدوله الامویه، محقق محمد عثمانی،‌ دارالارقم،‌بی‌تا.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،‌۱۴۲۵ق.
 • یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.