باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

فهرست آثار کاظم مدیرشانه‌چی

کتاب مزارات خراسان.jpg

فهرست آثار کاظم مدیرشانه‌چی مجموعه نوشته‌ها و کتاب‌های شیخ کاظم مدیرشانه‌چی (متوفای ۱۳۸۱ش) از حدیث‌پژوهان شیعه اهل ایران است. عمده آثار او پیرامون حدیث‌پژوهی است.

محتویات

تألیفات مستقل

 • آیات الاحکام
 • تاریخچه ادوار منطق
 • تاریخ حدیث
 • چهل حدیث امام رضا
 • درایة الحدیث
 • علم الحدیث
 • کتاب و کتابخانه در جهان اسلام
 • مزارات خراسان
 • فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های مدرسه میرزا جعفر و مدرسه نواب.[۱] [۲]

مقدمه و تصحیح

بخشی از کتاب‌هایی که وی تصحیح کرده و بر آن مقدمه و ترجمه زده، از این قرار است:

فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد.jpg

مقالات

از فعالیت‌های علمی مدیرشانه‌چی، مقالاتی بوده که در نشریات مختلف عرضه شده است. برخی از این مقالات عبارتند از:

 • آثار شیخ بهایی
 • ابا صلت هروی
 • جرح و تعدیل رجال حدیث
 • امامزاده یحیی
 • بررسی مبانی حقوق اسلامی
 • بررسی وحدت از سنت
 • بعثت رسول اکرم(ص)
 • بنای مزارات و زیارت قبور
 • تعارض ادله
 • کاوشی در دین یهود
 • کتب اربعه حدیث شیعه
 • محل قبر غزالی
 • ویژگی‌های قوانین الهی
 • نسخه‌های کهن قرآن.[۴]

پانویس

 1. باشتنی، کتاب‌شناسی آثار شادروان استاد کاظم مدیرشانه‌چی، ۱۳۸۱ش.
 2. بهاردوست، زندگینامه و کتاب‌شناسی توصیفی استاد کاظم مدیرشانه‌چی، ۱۳۷۹ش.
 3. باشتنی، کتاب‌شناسی آثار شادروان استاد کاظم مدیرشانه‌چی، ۱۳۸۱ش.
 4. باشتنی، کتاب‌شناسی آثار شادروان استاد کاظم مدیر شانه‌چی، ۱۳۸۱ش.

منابع

 • بهار دوست، علی‌رضا، زندگی‌نامه و کتاب‌شناسی توصیفی استاد کاظم مدیر شانه‌چی، مطالعات اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ش، شماره ۴۹ و ۵۰.
 • باشتنی، موسی‌الرضا، کتاب‌شناسی آثار شادروان استاد کاظم مدیر شانه‌چی، مشکوة، بهار و تابستان ۱۳۸۱ش، شماره ۷۴ و ۷۵.