باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β


فرزندانِ پیامبر اسلام(ص) بنابر مشهور، چهار دختر و سه پسر هستند که شش نفر آنها از خدیجه و یک نفر از ماریه قبطیه متولد شدند. همه فرزندان پیامبر جز فاطمه زهرا (س) در زمان حیات پیامبر(ص) از دنیا رفتند. نسل پیامبر تنها از حضرت زهرا(س) ادامه یافت.

به نظر برخی محققان، فاطمه زهرا(س) تنها دختر پیامبر(ص) است و دیگر دختران، دخترخوانده‌های پیامبر بوده‌اند.

محتویات

مادران

در بین همسران پیامبر(ص) تنها خدیجه(س) و ماریه قبطیه صاحب فرزند شدند. از خدیجه بنابر مشهور چهار دختر و دو پسر متولد شد،[۱] و ماریه نیز یک پسر به دنیا آورد.[۲]

فرزندان

دختران

پیامبر چهار دختر داشت که همگی از خدیجه بودند:

برخی محققان همچون سید جعفر مرتضی، این سه دختر را خواهرزاده‌های خدیجه دانسته‌اند که دخترخوانده پیامبر به شمار می‌آمده‌اند.[۳]

پسران

بیشتر منابع، از سه پسر برای پیامبر(ص) نام برده‌اند: قاسم، عبدالله و ابراهیم. برخی منابع، طیب و طاهر را هم پسران پیامبر به شمار آورده‌اند.[۵] با این حال برخی منابع، با انکار فرزندی طیب و طاهر، این دو نام را القاب عبدالله دانسته‌اند.[۶]

هر سه پسر پیامبر در سن کودکی از دنیا رفتند.[۷] پس از فوت عبدالله[۸] و به نقلی پس از فوت قاسم[۹] عاص بن وائل پیامبر را «ابتر» (کسی که نسلش قطع شده) خواند و به دنبال آن، سوره کوثر نازل شد.

ترتیب سنی

منابع اتفاق نظر دارند که ابراهیم فرزند ماریه، آخرین فرزند پیامبر بود ولی در مورد فرزندان خدیجه اختلاف وجود دارد و ترتیب‌های سنی متفاوتی گزارش شده است:

 • قاسم، زینب، عبدالله، ام کلثوم، فاطمه، رقیه[۱۰]
 • زینب، قاسم، ام کلثوم، فاطمه، رقیه، عبدالله[۱۱]
 • قاسم، زینب، رقیه، فاطمه، ام کلثوم، عبدالله[۱۲]
 • زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه[۱۳]

پانویس

 1. مقریزی، إمتاع الأسماع، ۱۴۲۰ق، ج‌۵، ص۳۳۴.
 2. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷.
 3. الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۲۵ و ج۵، ص۲۲۸.
 4. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۷۵. رجوع کنید به: طباطبایی، المیزان، ج۲۰، ص۳۷۰.
 5. ابن حجر عسقلانی، الإصابة، ۱۴۱۵ق، ج‌۳، ص۴۴۶.
 6. طبرسی، اعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۷۵.
 7. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۸ق، ج‌۱، ص۱۰۶ و ۱۱۲.
 8. بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹.
 9. ابن اسحاق، سیرة ابن إسحاق، ۱۴۱۰ق، ص۲۴۵.
 10. مقریزی، إمتاع الأسماع، ۱۴۲۰ق، ج‌۵، ص۳۳۴.
 11. مقریزی، إمتاع الأسماع، ۱۴۲۰ق، ج‌۵، ص۳۳۴.
 12. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۸ق، ج‌۱، ص۱۰۶.
 13. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۸ق، ج‌۸، ص۱۷۴.

منابع

 • ابن اسحاق، سیرة ابن إسحاق، اول، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۴۱۰ق.
 • ابن حجر عسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، بیروت،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
 • ابن سعد، الطبقات الکبری، دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
 • بلاذری، أنساب الأشراف، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۱۷ق.
 • جعفر مرتضی العاملی، الصحیح من سیرة النبی الأعظم، اول، قم،‌ دار الحدیث، ۱۴۲۶ق.
 • طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی، قم، آل البیت، ۱۴۱۷ق.
 • مقریزی، إمتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال...، بیروت،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۰ق.