باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

غسل زیارت

غسل زیارت غسلی که هنگام زیارت قبر معصومان انجام می‌شود. دسته‌ای از فقیهان، این غسل را مستحب، و گروهی دیگر، فقط به قصد رجاء یا ثواب آن را جایز دانسته‌اند.

محتویات

تعریف

غسل زیارت، غسلی است که به هنگام زیارت قبر معصومان(ع) انجام می‌شود.[۱] به گفته کاشف الغطاء برخی، غسل زیارت را شامل زیارت قبر پیامبران نیز می‌دانند.[۲] همچنین در روایاتی از امام صادق(ع) برای زیارت کعبه نیز سفارش به غسل شده است.[۳]

دیدگاه فقهی

تعدادی از فقهاء غسل زیارت را مستحب می‌دانند.[۴] ابن‌زهره بر استحباب آن ادعای اجماع کرده[۵] و محمدحسن نجفی در جواهر آن را مشهور شمرده است.[۶] در روایات، برای زیارت قبر برخی از معصومان مانند پیامبر(ص)، امام حسین(ع) و امام رضا(ع) به صورت خاص سفارش به غسل شده است.وحید بهبهانی با استناد به اینکه ائمه از نور واحد هستند، آن را شامل همه معصومان دانسته است.[۷] بعضی معتقدند برای زیارت از راه دور نیز می‌توان غسل کرد.[۸]

بعضی از فقها مانند آیت الله خویی، آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم استحباب غسل زیارت را نپذیرفته، و انجام آن را فقط به قصد رجاء (به امید اینکه مطلوب باشد) و امید ثواب درست می‌دانند.[۹] از نظر عده‌ای از فقیهان شیعه، غسل زیارت برای ورود به حرم معصوم حتی بدون قصد زیارت هم مستحب است.[۱۰]

آیا می‌توان با غسل زیارت نماز خواند؟

تعدادی از فقها فتوا داده‌اند با همه غسل هاى واجب و مستحب غیر از غسل استحاضه متوسطه مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو هم گرفته شود.[۱۱]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. کاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹؛ نجفی، جواهر الكلام، ج۵، ص۴۵؛ انصاری، كتاب الطهارة، ج۳، ص۶۷-۶۴.
 2. کاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹.
 3. کلینی، الکافی، ج۳، ص۴۰؛ صدوق، التهذیب، ج۱، ص۱۰۴و۱۱۴؛ عاملی، وسائل الشیعه، ج۳، ص۳۰۴.
 4. کاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹؛ نجفی، جواهر الكلام، ج۵، ص۴۵؛ انصاری، كتاب الطهارة، ج۳، ص۶۷-۶۴.
 5. ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الأصول و الفروع، ص۶۲.
 6. نجفی، جواهر الکلام، ج۵، ص۴۶.
 7. بهبانی، مصابیح الظلام، ج۴، ص۹۰-۸۸.
 8. طباطبایی یزدی، العروة الوثقى، ج۲، ص۱۵۴.
 9. راشدی، رساله توضیح المسائل ۹مرجع، ۱۳۸۵ش، ص ۳۶۸-۳۶۷.
 10. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶۲؛ طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۴، ص۲۸۱؛ مصباح الفقیه، ج۶.
 11. آیات تبریزى، نورى و وحید: راشدی، رساله توضیح المسائل ۹مرجع، ۱۳۸۵ش، مسائل ۳۹۱و۶۴۶.

منابع

 • راشدی، لطیف، راشدی، سعید؛ رساله توضیح المسائل ۹مرجع، قم، انتشارات پیام عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
 • کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
 • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم، ‌۱۴۱۷ق.
 • انصاری، مرتضی، الطهارة، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
 • حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
 • حلبی، ابن زهرة، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، امام صادق، ۱۴۱۷ق.
 • بهبهانی، محمدباقر، مصابيح الظلام، قم، موسسه علامه مجدد وحيد بهبهاني، ۱۴۲۴ق/۱۳۸۲ش.
 • طباطبایی حکیم، سیدمحسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، دار التفسير، ۱۳۷۴ش.
 • همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، موسسةالجعفریة لاحیاءالتراث، ۱۳۷۶ش.
 • یزدی، محمدکاظم؛ العروةالوثقی، قم، نشر داوری، ۱۴۱۴ق.

پیوند به بیرون

 • پورامینی، محمدباقر، «غسل زیارت»، فصلنامه فرهنگ زیارت، شماره اول، زمستان ۱۳۸۸ش.