باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

عبدالله بن عزره
مشخصات فردی
نام کامل عبدالله بن عَزره(عُروه) خَثعَمی
نسب/قبیله خثعم
نقش در واقعه کربلا
اقدامات شهادت جعفر بن عقیل
نقش‌های برجسته از تیراندازان لشکر عمر بن سعد

عبدالله بن عَزره(عُروه) خَثعَمی، قاتل جعفر بن عقیل و از تیراندازان سپاه عمر بن سعد در واقعه کربلا است. وی در قیام مختار به بصره گریخت و به مصعب بن زبیر پیوست.

محتویات

نام و نسب

عبدالله بن عزره[۱]، از قبیله خثعم بود[۲] که نامش در منابع عبدالله بن عروه[۳]، عروة بن عبدالله[۴] و عزرة بن عبدالله[۵] نیز ثبت شده است.

واقعه عاشورا

عبدالله بن عزره در واقعه کربلا در لشکر عمر بن سعد بود. از او نقل شده که ۱۲ تیر به سمت سپاه امام پرتاب کرده است.[۶]

او در روز عاشورا با تیری قلب جعفر بن عقیل را شکافت[۷] و او را به شهادت رساند.[۸] در برخی منابع قاتل جعفر، بشر بن سوط همدانی قابضی دانسته شده است.[۹]

دینوری در اخبارالطوال، عبدالله بن عزره را، قاتل عبدالرحمن بن عقیل معرفی کرده است[۱۰]، که با دیگر گزارش‌های تاریخی سازگار نیست.[۱۱]

سرانجام

او در سال ۶۶ ق با قیام مختار به بصره گریخت و به مصعب بن زبیر پیوست. به دستور مختار خانه‌اش ویران شد.[۱۲]

پانویس

 1. طبری، تاریخ، ج۵، ص۴۴۷.
 2. ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۲۴۴؛ طبری، تاریخ، ج۶، ص۶۵.
 3. طبری، تاریخ، ج۶، ص۶۵؛ دینوری، اخبارالطوال، ص۲۵۷؛بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۳، ص۲۰۰؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۷۵، ۲۴۴.
 4. مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ۳۳، ص۳۷۵؛ ابن‌سعد، طبقات، ج۵، ص۴۷۷؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل‌الطالبیین، ص۹۷.
 5. مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۳۷۵.
 6. ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۲۴۴؛ طبری، تاریخ، ج۶، ص۶۵.
 7. بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۳، ص۲۰۰..
 8. طبری، تاریخ، ج۵، ص۴۴۷؛ ابن‌سعد، طبقات، ج۵، ص۴۷۷؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۷۵؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۳، ص۲۰۰.
 9. ابن‌سعد، طبقات، ج۵، ص۴۷۷؛ طبری، ج۵، ص۴۶۹؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۹۲.
 10. اخبارالطوال، ص۲۵۷
 11. طبری تاریخ، ج۵، ص۴۴۷، ۴۶۹، ج۶، ص۵۹؛ ابن‌شهر آشوب، المناقب، ج۴، ص۱۰۶؛ ابن‌نما، مثیرالاحزان، ص۶۷؛ مفید، الارشاد، ج۲، ص۱۰۶؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۴۴؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۹۲؛ ابن‌سعد، طبقات، ج۵، ص۴۷۷؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۷۵-۷۴؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۳، ص۲۰۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۳۳.
 12. طبری، تاریخ، ج۶، ص۶۵؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۳۷۵؛ ابن‌اثیر، الکامل، ج۴، ص۲۴۴.

منابع

 • ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • ابن سعد، الطبقات الکبری(ج۵)، تحقیق: محمد بن صامل السلمی، الطائف، مکتبة الصدیق، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
 • اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، مقاتل‌الطالبیین،، تحقیق: سید احمد صقر، دارالمعرفة، بیروت، بی‌تا.
 • بلاذری، احمد بن یحیی، انساب‌الأشراف(ج۳)، تحقیق: محمد باقر المحمودی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۹۷۷ق/۱۳۹۷م.
 • بلاذری، احمد بن یحیی، کتاب جمل من انساب‌الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م.
 • دینوری، احمد بن داود، الأخبارالطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر مراجعه جمال‌الدین شیال، منشورات الرضی، قم، ۱۳۶۸ش.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمدأبوالفضل ابراهیم، دارالتراث، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 • مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.
 • ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالب(ع)، مؤسسه انتشارات علامه، قم، ۱۳۷۹ ق.
 • ابن نما حلی، مثیرالأحزان، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، قم، ۱۴۰۶ق.
 • رازی (ابن مسکویه)، تجارب‌الأمم، تحقیق: ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، ۱۳۷۹ش.
 • سید بن طاووس، علی بن موسی، اقبال‌الأعمال، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۶۷ ق.
 • مفید، الإرشاد، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.