باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

طَوعَه زنی بود که مسلم بن عقیل، فرستاده امام حسین(ع) به سوی مردم کوفه را در خانه خود پناه داد. امروزه در مجالس عزاداری در روضه مسلم، از او یاد می‌شود.

محتویات

معرفی

طوعه، کنیز اشعث بن قیس کندی بود، که پس از آزادی با اسید حضرمی ازدواج نمود و بلال را برای او به دنیا آورد.[۱]

میزبان مسلم

پس از آنکه مردم کوفه مسلم بن عقیل را تنها گذاشتند، او به منزل طوعه پناه برد.[۲] مسلم بن عقیل، پسر عمو و فرستاده امام حسین(ع) به سوی مردم کوفه بود.[نیازمند منبع] پس از دستور ابن زیاد مبنی بر دستگیری مسلم،[۳] پسر طوعه محل اختفای مسلم را به اطلاع عوامل حکومتی رساند[۴] و عبیدالله بن زیاد محمد بن اشعث را همراه با هفتاد نفر راهی منزل طوعه کرد.[۵]

در کتاب اعلام النساء المومنات آمده است که طوعه مسلم را به جنگ تشویق می‌کرد و هنگامی که دشمن از پشت به مسلم حمله می‌کرد، به او هشدار می‌داد.[۶]

پانویس

 1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۱؛ ابن مسکویه، تجارب‌الامم، ج۲، ص۵۰؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج۸، ص۱۵۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۱؛ ابن سعد، طبقات، ج۵، ص‌۴۶۱؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۲، ص۸۱؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 3. مسکویه، تجارب‌الامم، ج۲، ص۵۱-۵۲.
 4. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۳؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبيین، ص۱۰۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 5. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۷۳؛ مسکویه، ص۵۲؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص۱۰۵؛ ابن اثیر، الکامل، ج۴، ص۳۲
 6. اعلام النساء المومنات، ص۴۶۴

منابع

 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوك، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالتراث، ط الثانیة، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 • ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دارالكتب العلمیة، ط الأولی، بیروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م.
 • ابن مسکویه رازی، تجارب‌الأمم، تحقیق: ابو القاسم امامی، تهران، سروش، ط الثانیة، ۱۳۷۹ش.
 • بلاذری، احمد بن یحیی، كتاب جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زكار و ریاض زركلی، دارالفكر، ط الأولی، بیروت، ۱۴۱۷/۱۹۹۶ق.
 • ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفكر، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
 • ابوالفرج اصفهانی، مقاتل‌الطالبیین، تحقیق: سید احمد صقر، دارالمعرفة، بیروت، بی‌تا.
 • ابن اثیر جزری، الكامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • حسون، محمد، مشکور، ام علی، اعلام النساء المومنات، انتشارات اسوه، ۱۴۱۱ق.