مقالهٔ پیشنهادی


اِبلیس نام جن یا فرشته‌ای که در بهشت بر آدم سجده نکرد و از آنجا رانده شد. بیشتر مفسران او را از جنیان دانسته و اندکی نیز او را فرشته‌ می‌دانند. واژه ابلیس در قرآن کریم یازده بار به کار رفته که نُه بار آن در ضمن داستان آفرینش آدم و فرمان سجده بر وی آمده است. واژه شیطان و شیاطین نیز ۸۸ بار در قرآن به کار رفته که در بسیاری از موارد به معنای ابلیس است. او پس از نافرمانی از سجده بر آدم، مورد لعن خدا قرار گرفت و رانده شد، سپس درخواست کرد که تا قیامت زنده بماند ولی خدا وعده داد تا وقتی معین به او مهلت دهد. ابلیس قسم یاد کرد که همه تلاش خود را تا روزی که مهلت دارد برای انحراف فرزندان آدم به کار گیرد. تنها کاری که او در این راه می‌کند دعوت به بدیها است و کسی را مجبور به این کار نمی‌کند. سرانجام او و پیروانش دوزخ خواهد بود.

ادامه ...نگاره برگزیده 

مناسبت‌ها


مناسبت‌های قمری:

شنبه ۲ محرّم ۱۴۳۹ هجری قمری:

یکشنبه ۳ محرّم:

دوشنبه ۴ محرّم:

سه‌شنبه ۵ محرّم:

چهارشنبه ۶ محرّم:

پنجشنبه ۷ محرّم:

جمعه ۸ محرّم:

وقایع ماه محرّم

مناسبت‌های شمسی:

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ هجری خورشیدی:

یکشنبه ۲ مهر:

دوشنبه ۳ مهر:

سه‌شنبه ۴ مهر:

چهارشنبه ۵ مهر:

پنجشنبه ۶ مهر:

جمعه ۷ مهر:

وقایع ماه مهردیگر سایتهای مجمع جهانی اهل‌بیت

به زبان‌های دیگر مطالعه کنید