باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

صاحب ریاض (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از صاحب ریاض)

صاحب ریاض، ممکن است به یکی از این موارد اشاره داشته باشد:

در صورت نام بردن از صاحب ریاض در کتب رجال و تراجم، منظور میرزا عبدالله افندی و مقصود از صاحب ریاض در کتب فقه و اصول، سید علی طباطبایی است.[۱]

پانویس

  1. مدرس، میرزا محمد علی، ریحانة الادب، انتشارات خیام، ۱۳۶۹ش، ج۳، ص۳۶۹