باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سید حسین بن ابراهیم قزوینی

(تغییرمسیر از سیدحسین بن ابراهیم قزوینی)
سید حسین بن ابراهیم قزوینی

زادروز حدود ۱۱۲۶ق
درگذشت ۱۲۰۸ق - قزوین
استادان میر ابراهیم محمد معصوم حسینی
نصرالله حائری
شاگردان سید محمدمهدی بحرالعلوم
آثار معارج الأحکام
مستقصی الاجتهاد
رسالۀ اخلاق و سیر و سلوک


سید حسین بن محمدابراهیم حسینی قزوینی فقیه و اصولی شیعه سدۀ دوازدهم هجری‌ قمری است. او از اساتید بحرالعلوم بود و از وی تألیفاتی در برخی علوم بر جای مانده است. سید حسین قزوینی اصالتاً تبریزی بود و در قزوین وفات یافت.

محتویات

ولادت و وفات

تاریخ دقیق ولادت قزوینی معلوم نیست و آن را حدود ۱۱۲۶ دانسته‌اند.[۱] وی اهل تبریز بوده و در قزوین درگذشت.[۲] وفات او نیز سال ۱۲۰۸ق ذکر شده است.[۳]

اساتید و شاگردان

بنابر آنچه در احوالات او گزارش شده، از محضر پدرش میر ابراهیم محمد معصوم حسینی و برادرانش محمد مهدی و نصرالله حائری آموخته و از شاگردان مشهورش بحرالعلوم طباطبایی نام برده‌اند.[۴]

گفتار بزرگان

بحر العلوم او را این گونه ستوده است: «فخر السادة الأعاظم، و نُخبة العلماء الأکارم، العالم العامل الورع الفاضل الفقیه المطّلع المتضلّع».

عبد النبی قزوینی که سالها مصاحب او بوده است در وصف او می‌نویسد: «البحر الخضمّ، و الطود الأشمّ، الفاضل المکرم، العالم المفخم، أفقه الفقهاء، و أکرم العلماء، صاحب الفکر المستقیم و الذهن القویم... و لیس فنّه مقصوراً علی الفقه و لا منظوره موقوفاً علیه...»[۵]

تألیفات

از قزوینی چندین کتاب و رساله بر جای مانده است؛ از جمله:

 • معارج الأحکام فی شرح مسالک الأفهام
 • شرائع الإسلام
 • مستقصی الاجتهاد فی شرح ذخیرة المعاد
 • الإرشاد
 • رسالۀ اخلاق و سیر و سلوک.[۶]

رساله‌های الأحفاد مع وجود الأجداد، أحکام النبش، الزنا بذات البعل، نکاح الکوافر نیز، از تألیفات قزوینی است که نزد شیخ عبد النبی قزوینی موجود بوده و آنها را در کمال حُسن و متانت یافته است.[۷]

پانویس

 1. کحاله، معجم المؤلفین، ج۳، ۳۰۷.
 2. زرکلی، الاعلام، ج۲، ص۲۳۰.
 3. قزوینی، تتمیم امل الآمل، ۱۴۰۷ق، ص۱۲.
 4. کحاله، معجم المؤلفین، ج۳، ص۳۰۷.
 5. قزوینی، رسالة فی حل حدیث ورد فی الصوت الحسن، ۱۴۱۸ق، ص۱.
 6. قزوینی، تتمیم امل الآمل، ۱۴۰۷ق، ص۱۲.
 7. قزوینی، رسالة فی حل حدیث ورد فی الصوت الحسن، ۱۴۱۸ق، ص۱و۲.

منابع

 • قزوینی، سیدحسین، رسالة فی حل حدیث ورد فی الصوت الحسن، قم، مرصاد، ۱۴۱۸ق.
 • قزوینی، عبدالنبی، تتمیم أمل الآمل، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، ۱۴۰۷ق.
 • زرکلی، خیرالدین، الأعلام، بیروت، دارالعلم.
 • کحاله، عمر، معجم المؤلفین، بیروت، مکتبة المثنی.