باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سعد بن حنظله تمیمی از بزرگان لشکر امام حسین (ع) که در روز عاشورا در صحرای کربلا (۶۱ق) به شهادت رسید.

محتویات

نام

ابن شهر آشوب در مناقب و علامه مجلسی در بحارالانوار، وی را با همین نام در شمار شهدای کربلا ذکر کرده‌اند،[۱] اما تستری معتقد است که نام صحیح وی حنظلة بن أسعد شبامی است که در عیون اخبار الرضا(ع) به صراحت آمده است،[۲] و این اشتباه بر اثر جا به جا شدن نام پسر و پدر و همچنین تحریف أسعد به سعد، پدید آمده است.[۳]

در کربلا

سعد از بزرگان لشکر امام حسین (ع) بود و در روز عاشورا هنگامی که جنگ بالا گرفته بود، به خدمت امام (ع) رسید و از امام (ع) اجازه نبرد خواست. پس از کسب اجازه و خداحافظی با امام (ع)، به میدان جنگ شتافت در حالی که با صدای بلند این رجز را می‌خواند:[۴]

صبرا علی الاسیاف و الاسنة صبرا علیها لدخول الجنه
و حورٌ عین ناعمات هُنّه لمن یریدٌ الفوزَ لا بالظنةِ
یا نفس للراحتِه فاجهدنه و فی طلاب الخیر فادرغبنه
صبر کن در زیر شمشیر و سنان صبر کن بر آن در آیی در جنان
در بر سیمین بران از حوریان هر که فوز نغز خواهد بی‌گمان
کن تلاش راحتی‌ای جان جان در تلاش خیر باش اندر جهان
[۵]

شهادت

چنانکه تاریخ حکایت دارد نبرد او قبل از ظهر روز عاشورا بوده است. ابن شهر آشوب مازندرانی در مناقب می‌نویسد: او بعد از خالد بن عمرو ازدی و قبل از عمیر بن عبدالله مذحجی به میدان مبارزه رفت و پس از جنگی دلیرانه جمع کثیری را به قتل رساند و بسیاری را مجروح نمود و در دفاع از حرم آل علی (ع) در صحرای کربلا به شهادت رسید.[۶]

پانویس

 1. ابن شهرآشوب، مناقب، ج۴، ص۱۱۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۱۸.
 2. ابن بابویه، عیون اخبار الرضا(ع)، ج۲، باب ۵۶، حدیث۵، صص۳۰۳-۳۰۴.
 3. تستری، قاموس الرجال، ج۴، ص۷۶-۷۷؛ ج۵، ص۳۱.
 4. ابن شهرآشوب، مناقب، ج۴، ص۱۱۰؛ امین، اعیان الشیعه ج۷، ص۲۲۲؛ قمی، نفس المهموم، صص۲۶۰-۲۶۱؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۱۸.
 5. در کربلا چه گذشت، صص۲۶۲-۲۶۳.
 6. ابن شهرآشوب، مناقب، ج۴، ص۱۱۰؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۴۵، ص۱۸؛ امین، اعیان الشیعه ج۷، ص۲۲۲؛ قمی، نفس المهموم، صص۲۶۰-۲۶۱.

منابع

 • امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۲۱ق.
 • تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.
 • قمی، عباس، نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم و یلیه نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور، المکتبه الحیدریه، قم.
 • همو، در کربلا چه گذشت؟ ترجمه نفس المهموم، تحقیق و ترجمه محمد باقر کمره‌ای، مسجد مقدس جمکران، قم، ۱۳۸۱ش.
 • مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.