باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سال ۹ هجری قمری نهمین سال از سال‌شمار هجری قمری است. در این سال هیئت‌های بسیاری به نمایندگی از قبیله‌های مختلف به مدینه نزد پیامبر(ص) آمدند و اظهار اسلام و تبعیت کردند و به همین جهت به سنة الوفود (به‌معنای سال گروه‌ها) نامیده شده است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: -۳۰  -۲۰  -۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 

سال: ۶ ۷ ۸ - ۹ - ۱۰ ۱۱ ۱۲

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با جمعه ۲ اردیبهشت سال ۹ شمسی و ۲۳ آوریل سال ۶۳۰ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجه، مصادف است با دوشنبه ۲۱ فروردین سال ۱۰ شمسی و ۱۱ آوریل سال ۶۳۱ میلادی.[۱]

محتویات

رویدادهای سال ۹ هجری

در گذشتگان

پانویس

 1. سایت تبدیل تاریخ هجری
 2. ابن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۵۶۰
 3. السیرة النبویة، ج‏۲، ص۵۱۵؛ دلائل النبوة، ج‏۵، ص۴۶۹
 4. توبه: ۴۹؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۱۵۹، به نقل از: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۱۱.
 5. آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۰۴ـ۵۱۰.
 6. توبه: ۸۱ـ۸۲. سیره ابن هشام، ج۴، ص۱۶۰، به نقل از: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۱۱.
 7. مفید، ارشاد، ص۷۰، به نقل از: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۱۵.
 8. نک: ابن حجر، فتح الباری، ج ۲۱، ص۳۹؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص۴۴۸.
 9. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۸ و التنبیه و الاشرف، ص۲۳۶ و معارف ابن قتیبه، ۳۴۳ و امتاع الاسماع، ج۱، ص۴۷۹ و البدایه و النهایه، ج۵، ص۲۰ و سیره حلبیه، ج۳، ص۱۴۲، به نقل از: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۲۳.
 10. سیره ابن هشام، ج۴، ص۱۷۳ و امتاع الاسماع، ج۱، ص۴۸۰، به نقل از: آیتی، تاریخ پیامبر اسلام محمد، ص۵۲۴.
 11. مفید، الارشاد، ج۱، صص۱۶۶-۱۷۱.
 12. طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ۱۳۷۸ق، ج۳، ص۹۹.
 13. تاریخ طبری، ج۸، المتخب من کتاب ذیل المذیل، ص۶
 14. الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج۲، ص۲۱۸

منابع

 • قرآن کریم
 • ابن هشام، عبد الملک، السیرة النبویة، تحقیق: السقا، مصطفی، الأبیاری، ابراهیم، شلبی، عبد الحفیظ، دار المعرفة، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.
 • بیهقی، ابو بکر احمد بن حسین، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة، تحقیق: قلعجی، عبد المعطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
 • مفید، الارشاد، تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
 • آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام محمد، با تجدید نظر و اضافات ابوالقاسم گرجی، چ۶، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ش.
 • عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۶ق/۱۳۸۵ش.
 • بلاذری، أحمد بن یحیی، جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م.
 • طبری، تاریخ الأمم و الملوک‏، دوم، بیروت، دار التراث‏، ۱۳۷۸ق