باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

سال 210 قمری
امامت
امام جواد(ع)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
خلیفه عباسی در عراق مامون عباسی
در خراسان طاهریان


سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۸۰  ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰ 

سال: ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳

سال ۲۱۰ هجری قمری دویست و دهمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با چهارشنبه ۸ اردیبهشت سال ۲۰۴ شمسی و ۲۴ آوریل سال ۸۲۵ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۳۰ ذی‌الحجه، مصادف است با یکشنبه ۲۸ فروردین سال ۲۰۵ شمسی و ۱۳ آوریل سال ۸۲۶ میلادی.

محتویات

رویدادهای سیاسی

  • در این سال مردم قم از پرداخت خراج به مامون خلیفه عباسی سرباز زدند و خواستار کاهش خراج شدند. مامون سپاهی به قم فرستاد که شهر را تصرف کرده و دیوار شهر را ویران کردند.[۱]

درگذشتگان

پانویس

  1. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۴۰۰
  2. شامی، فضیله عبدالامیر،تاریخ الفرقه الزیدیه، ص۲۱۲.
  3. یعقوبی، تاریخ، ج۲،ص۴۴۵.
  4. ذهبی، العبر فی خبر، ج ۱، ص ۳۵۸؛ تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۳۳؛ مرآت الجنان، ج ۲، ص ۸۴؛ شذورات الذهب، ج ۲، ص ۲۴؛ الذریعة، ج ۲۰، ص ۳۶۰.

منابع

  • ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌ دار صادر -‌ دار بیروت، ۱۳۸۵ق.
  • شامی، فضیله عبدالامیر، تاریخ الفرقه الزیدیه، نجف، ۱۹۷۴م.
  • یعقوبی، احمدبن واضح، تاریخ، بیروت، ۱۹۶۰م.