باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

۱۳۹۳

(تغییرمسیر از سال ۱۳۹۳ هجری شمسی)

سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی سالی عادی است.


رویدادها

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

  • کشته شدن بیش از ۱۳۲ نفر در حمله طالبان پاکستان به یک مدرسه(۲۵ آذر)

دی

بهمن

  • درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان(۳ بهمن)

اسفند