باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

موقعیت و وجه تسمیه

زرود، منطقه‌ای ریگزار میان منزل خزیمیه و ثعلبیه در راه مکه به کوفه بوده است. به خاطر شنزار بودن، آب‌های باران را در خود فرو می‌برد و به همین جهت، زرود به معنای بلعنده به آن گفته شده است. این محل برای کاروان‌های حج که از بغداد می‌آمدند، محل مناسبی بوده است.[۱]

وقایع

در این منزل امام حسین به زهیر بن قین بجلی برخورد و او را به یاری خویش فراخواند. او هم پذیرفت و به کاروان امام پیوست.[۲]

امام حسین در این منزل یا نزدیکی آن، خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را از مردی از طایفه بنی اسد شنید، آنان امام را از اوضاع کوفه آگاه کردند و او را از رفتن به کوفه بر حذر داشتند.[۳] بنا به نقل برخی منابع، خبر شهادت مسلم و هانی در منزل ثعلبیه[۴] یا قادسیه[۵] و یا قطقطانه[۶] به امام حسین(ع) رسیده است.

عبداللَّه بن سليمان و منذر بن مشمعل‏ در این منزل به کاروان امام رسیدند و تا ثعلبیه با او همراه شدند. بنا به آنچه که در ارشاد شیخ مفید آمده، این دو تن، خبر کشته شدن مسلم و هانی را در زرود شنیدند و در ثعلبیه به امام رساندند.[۷]

پانویس

 1. معجم البلدان، ج۳، ص۱۳۹
 2. اخبارالطوال، ص۲۴۶؛ طبری، ج۵، ص۳۹۶
 3. اخبارالطوال، ص۲۴۶؛ طبری، ج۵، ص۳۹۷
 4. ابن اثیر، ج۴، ص۴۲
 5. مسعودی، ج۳، ص۶۰-۶۱
 6. یعقوبی، ج۲، ص۲۴۳
 7. شیخ مفید، ارشاد، ج۲، ص۷۳-۷۴

منابع

 • دینوری، احمد بن داود، اخبار الطوال، تحقیق: عبد المنعم عامر مراجعه جمال الدین شیال، منشورات الرضی، قم، ۱۳۶۸ش.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، دارالتراث، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
 • حموی بغدادی، یاقوت، معجم البلدان، دارصادر، بیروت، ۱۹۹۵ م.
 • ابن اثیر، علی بن ابی کرم، الکامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، دارصادر، بیروت، بی‌تا.
 • مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: اسعد داغر، دارالهجرة، قم، ۱۴۰۹ق.
 • شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.