باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

حدیث مُوَثّق روایتی که راویان آن تا امام معصوم در سند ذکر شده است[۱] اما یک یا چند راوی با وجود اطمینان در نقل روایت، عقیده انحرافی دارند به این معنا که یا از اهل سنت هستند یا مثل برخی از فرقه‎های شیعی مانند فطحیه و واقفیه اعتقاد به امامت دوازده امام ندارند.[۲]

اقسام حدیث موثق

حدیث موثق همچون حدیث صحیح و حدیث حسن به سه قسم اعلی، اوسط، ادنی تقسیم می‎شود.[۳] علامه مامقانی تقسیمات جزیی دیگری نیز برای آن ذکر کرده است.[۴]

شهید ثانی نام دیگر حدیث موثق را حدیث قوی می‎داند[۵] اما مامقانی این عنوان را خلاف اصطلاح دانسته و می‌گوید حدیث قوی خصوصیات حدیث صحیح و حسن و موثق را ندارد ولی از دسته روایت ضعیف هم نیست.[۶]

در حسن یا موثق بودن روایاتی که راویان آنها ترکیبی از معیارهای روایت حسن و حدیث موثق را دارند، اختلاف است؛ به این معنا که تعدادی از راویان آنها از کسانی هستند که اعتقاد به امامت امامان دوازده‌گانه دارد اما درباره وثاقتشان چیزی نقل نشده است و عده‎ای دیگر از کسانی هستند که مورد اطمینان در نقل روایت‌اند اما یا معتقد به امامت دوازده امام نبوده و یا سنی هستند. برخی این روایات را حسن و برخی دیگر موثق می‎دانند.[۷]

حجیت حدیث موثق

درباره حجیت مطلق حدیث موثق و اینکه آیا عمل مشهور فقها به محتوای آن باعث حجیت مطلق آن می‎شود اختلاف نظر وجود دارد.[۸]

پانویس

 1. مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۸
 2. شهيد ثاني، شرح البداية في علم الدراية، بی‎تا، ص۸۶؛ مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۸
 3. مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۹.
 4. مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۹ تا ۱۴۲.
 5. شهيد ثانی، الرعايه في علم الدرايه، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۸۴.
 6. مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۴۰.
 7. مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۴۰.
 8. ن ک: مامقانی، مقباس الهداية، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۶ تا ۲۹.

منابع

 • مامقانی، عبدالله، مقباس الهداية، قم، دلیل ما، ۱۳۸۵ش.
 • شهيد ثاني، زین الدین بن علی، شرح البداية في علم الدراية، بی‎نا، بی تا.
 • شهيد ثانی، زین الدین بن علی، الرعايه في علم الدرايه، به تحقیق عبدالحسین محمدعلی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۸ق.