باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تیر (ماه)

 خرداد  تیر مرداد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
تقویم هجری خورشیدی

تیر چهارمین ماه از سال خورشیدی (شمسی) است که در تقویم کنونی ایران ۳۱ روز دارد.

محتویات

رویدادها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هجدهم

نوزدهم

بیستم

بیست و یکم

بیست و دوم

بیست و سوم

بیست و چهارم

بیست و پنجم

بیست و هفتم

بیست و هشتم

بیست و نهم

سی‌ام

سی‌ و یکم

پانویس