باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β


بَنی اُمَیِّه یکی از تیره‌های بزرگ قبیله قریش که شماری از ایشان نزدیک یک سده (۴۱-۱۳۲ق) بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند. تاریخ سده نخست هجری و حتی مدتی پیش از آن، با نام و کارنامه سیاسی اعضای خاندان اموی، به عنوان خلیفه یا هر عنوان دیگری سخت پیوند یافته است. سلسله بنی‌امیه با آغاز خلافت معاویه در ۴۱ق آغاز شد و در ۱۳۲ق با شکست مروان بن محمد به پایان رسید. در این سال‌ها ۱۴ پادشاه بر ممالک اسلامی حکم راندند. پس از معاویه بن یزید، خلافت امویان به شاخه مروانی انتقال یافت. مطابق با برخی روایات، بنی‌امیه، شجره ملعونه مورد اشاره در قرآن هستند.

اطلاعات کلی
منشعب از : قریش
صدر خاندان : امیه بن عبدالشمس
خاستگاه : مکه
عصر : قبل و بعد از اسلام
زمان اسلام آوردن : بعد از فتح مکه
حکومت
نام حکومت : بنی امیه
شروع حکومت : ۴۱ ق
پایان حکومت : ۱۳۲ق
حاکمان : معاویهیزیدعبدالملک بن مروانولید..
شخصیت‌ها
صحابه : معاویه

پنج امام شیعه در زمان خلافت بنی‌امیه بودند. قیام‌های: عاشورا، زید، مختار از جمله قیام‌های شیعیان علیه ستم بنی‌امیه بود.

محتویات

شجره‌نامه بنی‌امیه

در مورد امیه، بزرگ خاندان بنی‌امیه، دو قول وجود دارد.

۱- بنا بر برخی روایات امیه غلام عبدشمس بن عبدمناف بود از آنجا که شخصی زیرک بود عبدالشمس وی را آزاد کرده و به پسری برگزید.[۱] جمله حضرت علی(ع) خطاب به معاویه («لَا الصَّرِیحُ کاللَّصِیق»«صریح مانند الحاق شده نیست»[۲])اشاره به این مطلب دارد که معاویه نیز آن را انکار نکرد.[۳]

۲-برخی از منابع وی را پسر عبدالشمس دانسته‌اند، که اگر امیه فرزند عبد الشمس باشد نسب بنی‌امیه و بنی‌هاشم در عبدمناف به یکدیگر می‌پیوندند. بنا بر نقلی به نیای امویان، امیه اکبر گفته می‌شد؛ زیرا برادر کوچک‌تری به‌نام امیه اصغر داشت.[۴]

برای امیه ۱۰ فرزند پسر برشمرده‌اند. ۱-۴ حرب، ابوحرب، سفیان و ابوسفیان که به ایشان عنابس گفته می‌شود. ۵-۸. عاص، ابوالعاص، عیص، ابوالعیص که به اعیاص مشهورند.[۵] دو فرزند دیگر به نام عمرو و ابوعمرو. از میان ایشان دو تن در کودکی از میان رفتند و از دو دیگر نسلی برجای نماند.

حرب فرزند بزرگ امیه و پدر ابوسفیان از بزرگان مکه به شمار می‌رفت و مدتی با عبدالمطلب مراوده و دوستی داشت. اما سرانجام کارشان به نزاع و داوری کشید. اگرچه بعید نیست این داستان تحت تأثیر داستان منافره امیه و هاشم پدید آمده باشد.[۶]وی در نبردهای اعراب مانند یوم عکاظ و دو جنگ فجار فرمانده سپاه قریش بود و پس از وی این منصب به ابوسفیان رسید.[۷]

فرزند دیگر امیه، ابوالعاص نیای عثمان بن عفان و مروان بن حکم و شماری از فرزندان او بود که به خلافت رسیدند.[۸]

شاخه دیگر بنی‌امیه از طریق اسید، فرزند ابوالعیص بن امیه ادامه یافت که دو فرزندش عتاب و خالد در فتح مکه اسلام آوردند.[۹]از دیگر شاخه‌های مشهور بنی‌امیه فرزندان عاص و سعید بن عاص هستند که برخی از ایشان در دوره عثمان و دیگر اعضای این خاندان در حوادث تاریخی نقش داشتند و به مناصب مهم دست یافتند[۱۰] مهم‌ترین فرزند سعید بن عاص،‌ خالد نام داشت که از اولین مسلمانان بود.[۱۱] پس از پیامبر نیز با شورای سقیفه مخالفت کرده و با ابوبکر بیعت نکرد.[۱۲] خالد بن سعید را نجیب بنی‌امیه نام نهاده‌اند.[۱۳]

از طریق ابوعمر بن امیه نیز شاخه دیگری پدید آمد و عقبة بن ابی معیط و فرزندش، ولید از مشهورترین اعضای این شاخه هستند[۱۴] شاید کم اهمیت‌ترین شاخه این خاندان بازماندگان سفیان بن امیه بودند که شمارشان اندک بود و در حوادث نقش چندانی نداشتند.[۱۵]


تاریخچه بنی‌امیه

پیش از اسلام

روایاتی که در خصوص بنی‌امیه پیش از اسلام در دست است عمدتا سابقه عداوت و خونریزی میان امویان و بنی‌هاشم را بازمی‌تابانند. بر اساس روایتی عبدشمس و هاشم همزاد بودند و به هنگام تولد، انگشت یکی به پیشانی دیگری چسبیده بود؛ چون آن دو را جدا کردند، خون جاری شد.[۱۶]در روایت بسیار شایع دیگری گفته شده است که امیه بر منزلت عموی خود حسد برد و با آنکه ثروت داشت، نتوانست مانند او گشاده دستی کند و نزد مردم خوار شد. حتی کارش با هاشم به اختلاف و داوری کشید و ناچار ۱۰ سال تبعیدگونه در شام اقامت کرد.[۱۷] این روایت از جهاتی قابل نقد است.[۱۸] اما در آن میان امیه و شام پیوندی دیده می‌شود. امیه همچون هاشم خانواده بزرگی داشت[۱۹] و فعالانه به کار تجاری می‌پرداخت. می‌توان دریافت که این دو تیره به عرصه رقابت نزدیک می‌شدند. به ویژه اینکه بنی‌هاشم مناصب مهم را در دست داشتند و ثروت بیشتری را صاحب بودند.[نیازمند منبع]

پس از امیه، حرب فرزند او جایگاه ویژه‌ای دارد. تا جایی که به تعبیر ابن خلدون آوازه بنی‌امیه پیش از اسلام از حرب بن امیه بود که در نبرد فجار رئیس ایشان بود.[۲۰]

دوران پیامبر اسلام

در عصر ظهور اسلام، ابوسفیان برجسته‌ترین شخصیت بنی‌امیه و یکی از ۴ تنی به شمار می‌رفت که گفته‌اند پیش از اسلام حکمشان نافذ بود.[۲۱] او بیشتر به کار بازرگانی می‌پرداخت.[۲۲] و اگرچه از مخالفان پیامبر اسلام بود و در برخی فعالیتهای ضد اسلام شرکت جست،[۲۳] در مقایسه با دیگر سران قریش، ظاهراً عداوت کمتری نشان می‌داد[۲۴]. ممکن است این امر بدین دلیل باشد که وی به جهت تجارت و ارتباط با جهان اطراف، به عقاید مشرکان حجاز، دلبستگی کمتری داشت[۲۵] و به همین دلیل بود که او را از زنادقه قریش خوانده‌اند.

پس از هجرت پیامبر به مدینه، ابوسفیان دوباره به تجارت روی آورد و با کاروان بزرگی به شام رفت. او مایل به درگیری با مسلمانان نبود. با وقوع جنگ بدر که بسیاری از مشرکان و حنظله فرزندش کشته شدند و عمرو پسر دیگرش به اسارت درآمد[۲۶] وی در رأس مشرکان قرار گرفت و در بسیج مکیان برای نبرد احد نقش اصلی را ایفاء کرد. چنانکه برخی از محققان به درستی گفته‌اند، نبرد بدر به رقابت یا دشمنی بنی‌امیه با بنی‌هاشم چهره‌ای خونین داد.[۲۷] و خاطره تلخ و گزنده آن تا سالهای دور حتی در اندیشه نسل‌های بعدی باقی ماند و در پاره‌ای حوادث سده ۱ق / ۷م نقش داشت.

پس از فتح مکه تعدادی از سران بنی‌امیه اسلام آوردند.[۲۸] و حتی از امتیازهایی نیز برخوردار شدند، ولی به نظر برخی آنان اسلام را از دریچه رقابت‌های قبیله‌ای و در جهت کسب امتیازهای کلان مادی و قدرت سیاسی می‌نگریستند.

دوران خلافت ابوبکر

در سقیفه نقشی از بنی‌امیه دیده نمی‌شود و حتی ابوسفیان از گزینش ابوبکر به خلافت، بدان سبب که از تیره مشهوری از قریش نبود، آشکارا انتقاد کرد.[۲۹]اما این اختلاف‌ها جدی نبود. خاندان ابوسفیان در جنگهای زمان ابوبکر و عمر فعالانه شرکت جستند. یزید و معاویه فرزندان ابوسفیان در فتح برخی مناطق شام امیر سپاه بودند و بعدها در عهد عمر به امارت آنجا دست یافتند.[۳۰]

دوران خلافت عمر

وقتی عمر به خلافت رسید یزید بن ابی سفیان را استاندار شام نمود و پس از هلاکت او در طاعون عمواس، معاویه را به جای او قرار داد.[۳۱] سخنی منسوب به عمر است که نشان می‌دهد او از سپردن ولایت به طلقاء و فرزندانشان خشنود نبوده است.[۳۲] با این همه ابوسفیان در عهد خلیفه دوم محترم بود[۳۳] و فرزندش را از مخالفت با خلیفه بر حذر می‌داشت.[۳۴]در حقیقت، اصول حاکم بر خلافت، موجبات حضور عناصری از بنی‌امیه را در عرصه سیاسی فراهم آورد و علل و اسباب حضور امویان در سطوح بالای جامعه مسلمین را باید در آن اصول جست و جو کرد.

دوره عثمان

با گزینش عثمان بن عفان به خلافت که از بنی‌امیه بود، امویان نفوذ و قدرت خود را گسترده‌تر کردند.[۳۵] در شورای ۶ نفره برای گزینش خیلفه عبدالرحمان بن عوف که با عثمان فامیل بود حضور مؤثری داشت.[۳۶] ابوسفیان نیز پس از انتخاب عثمان یا پس از وفات پیامبر در جمع امویان گفت: خلافت را همچون گوی میان خود بگردانید[۳۷] عثمان اندک اندک بنی‌امیه را به ولایت شهرهای مهم و برای ادامه فتوح برگماشت.[۳۸] و در برخی موارد، اموال هنگفتی به ایشان بخشید.[۳۹]

در این دوره مروان بن حکم بر امور خلافت تسلط بی‌اندازه یافته بود[۴۰]در جریان اعتراض بر ضد خلیفه نیز، شورشیان خواهان اخراج و تحویل او بودند[۴۱]. در اواخر عهد عثمان، احساسات ضد اموی میان دیگر قریشیان و دیگر قبایل خردتر گسترش یافت. تلقی بنی‌امیه از خلافت در این عهد از این جمله مروان دریافت می‌شود که در جمع شورشیان گفت: اینجا آمده اید تا «ملک» ما را از چنگمان بدر آورید.[۴۲]

خلافت امام علی(ع)

با آغاز خلافت امیرالمؤمنین امام علی(ع) که بیعت با آن حضرت خارج از اراده بنی‌امیه صورت گرفت، سران بنی‌امیه نخست به مکه گریختند.[۴۳] آنگاه همراه با اصحاب جمل به بهانه خونخواهی عثمان، علم مخالفت برداشتند.[۴۴]اما بر سر خلافت با آنان اختلاف داشتند[۴۵] و بنابر برخی گزارش‌ها مروان بن حکم، طلحه را در جنگ به قتل رساند.[۴۶]

پس از شکست در جنگ جمل، بنی‌امیه به سوی معاویه والی شام رفتند. امام علی از نخستین روزهای خلافت، خواستار عزل او از ولایت شام بود.[۴۷] معاویه در زمان عمر بر شام ولایت یافت و با اختیاراتی که از فتوح در زمان عثمان داشت[۴۸]، می‌توان گفت که خلافت بنی‌امیه در این بخش از جهان اسلام آغاز شده بود. معاویه با خونخواهی عثمان، مخالفت خود را آشکار ساخت، اما در زمان محاصره عثمان از یاری وی دریغ کرد. برخی از طمع وی در کسب خلافت سخن به میان آورده بودند.[۴۹]

فرسایشی شدن جنگ صفین به نفع معاویه تمام شد و در صفوف یاران امام علی اختلاف ایجاد کرد. علاوه بر ظهور خوارج، برخی از سران قبایل عراق مانند اشعث بن قیس کندی پنهانی با معاویه مراوده داشتند. البته معاویه پس از صفین، با فرستادن بسر بن ابی ارطاه و دیگر عمال خود، به برخی از مناطق عراق و حجاز و یمن تا حد ممکن آنجاها را ناامن کرده بود[۵۰] و در اختلاف افکنی میان قبایل بصره دست داشت[۵۱] این دشواری‌ها و اختلافات، امام علی(ع) و پس از وی امام حسن(ع) را از پیگیری کار معاویه بازداشت تا آنکه سرانجام در پی صلحی، خلافت در ۴۱ ه‍.ق/۶۶۱م کاملاً از آن معاویه شد.[۵۲] بنابر گزارش‌هایی پس از شهادت امام علی، شامیان معاویه را خلیفه خطاب می‌کردند.[۵۳] [یادداشت ۱]

خلافت بنی‌امیه

نوشتار اصلی: خلافت بنی‌امیه

خلافت بنی‌امیه پس از صلح امام حسن و معاویه در سال ۴۱ ه‍.ق، آغاز شد و در سال ۱۳۲ ه‍.ق با سقوط مروان بن محمد به پایان رسید. در این میان چهارده خلیفه بر تخت نشستند. خلافت امویان به دو بخش شاخه سفیانی و شاخه مروانی تقسیم می‌شود. معاویه و یزید و معاویه بن یزید خلفای شاخه سفیانی‌اند و پس از به تخت نشستن مروان بن حکم خلافت اموی به مروانیان منتقل شد. پس از مروان، عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالمک، ولید بن یزید، ولید بن عبدالملک، ابراهیم بن ولید و در نهایت مروان بن محمد به خلافت رسیدند.

خلفای بنی‌امیه همواره با امامان شیعه به عنوان جانشینان تعیین شده از طرف پیامبر در تقابل بوده‌اند. به شهادت رساندن امام حسین(ع) و یارانش در کربلا توسط سپاهیان یزید بن معاویه در واقعه عاشورا نمودار تقابل شدید بنی‌امیه با امامان شیعه است. واقعه حره، قیام‌های زبیریان، مختار، زید بن علی، ضحاک بن قیس و قیام بنی عباس دیگر وقایع مهم دوران خلافت بنی‌امیه است.

مغیرة بن شعبه ثقفی، زیاد بن ابیه، عمرو عاص، مسلم بن عقبه مری، عبیدالله بن زیاد، ضحاک بن قیس، حسان بن، مالک کلبی، حجاج بن یوسف ثقفی، مسلمة بن عبدالملک، خالد بن عبدالله قسری، یوسف بن عمر ثقفی و یزید بن عمر ابن هبیره از وزراء و کارگزاران و امرای سرشناس امویان به شمار می‌آیند.

حکومت امویان در سال ۱۳۲ هجری، با قیام عباسیان درهم شکست.

امویان اندلس

با سقوط حکومت اموی، بسیاری از بنی‌امیه به دست عباسیان کشته شدند اما یکی از آنها به نام عبدالرحمن بن معاویه بن هشام معروف به عبدالرحمن داخل از چنگ آنها گریخت و بعدا به‌اندلس رفته در آنجا حکومتی تاسیس کرد[۵۴] که به حکومت امویان‌ اندلس شهرت یافت و از ۱۳۸ تا ۴۲۲ قمری به طول انجامیده، در طی آن بیش از ۱۶ امیر اموی، از عبدالرحمن داخل تا هشام بن محمد، به حکومت رسیدند.[۵۵]

بنی‌امیه در روایات

  • بر اساس روایتی که مفسران شیعه[۵۶] و اهل سنت[۵۷] نقل نموده‌اند پیامبر اسلام پیش از وفات در رویایی دید که بنی‌امیه همانند میمونها از منبر او بالا می‌روند. این رویا بسیار برای او ناخوشایند بود بحدی که تا زمان وفاتش دیگر هرگز نخندید. به دنبال این رویا آیه ۶۰