باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

الگو:مسیر حرکت کاروان اسیران عاشورا از کوفه به شام

مسیر حرکت کاروان اسیران عاشورا از کوفه به شام
(برای بزرگ‌نمایی موس را روی تصویر ببرید)
صومعه راهبه
لبوء
حمص
حماه
شیرز
کفرطاب
معره
قنسرین
مسکنه
دوسر
رقه
دعوات
تل ابیض
حران
نصیبین
سنجار
تل اعفر
اربیل
جهینه
کجیل
وادی النخله
تکریت
مسکن
رطبه
مسیر عقیل
قطقطانه
بابل
مدائن
میادین
دیر الزور
اخیضر
قناطیر