باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

اسماء دختر یزید بن السکن بن رافع بن امریء القیس اشهلیة انصاریة، از صحابه و راویان از پیامبر (ص) بود. کنیه‌اش ام‌سلمه بود و از او به خطیبة النساء (سخنور زنان) تعبیر می‌شد. محمود بن محمد، شهر بن حوشب، اسحاق بن راشد و... از راویان از اسماء هستند.[۱]

او در روایتی، به نمایندگی از زنان از اجرهای معنوی‌ای (مانند حج‌های متعدد، جهاد، تشییع جنازه و...) پرسید که بیشتر، سهم مردان می‌شود؛ در حالی که زنان مشغول همسرداری و پرورش فرزند در گوشه خانه هستند. پیامبر (ص) پس از تحسین نحوه سؤال پرسیدن او، در پاسخ، شوهرداری نیکو و پیروی از شوهر را مساوی با اجر آن کارها شمرد.[۲]

پانویس

  1. اعلام النساء المؤمنات، ص ۱۴۹
  2. اعلام النساء المؤمنات، ص ۱۵۰-۱۴۹

منبع

  • حسون، محمد، مشکور، ام علی، اعلام النساء المؤمنات، اسوه، تهران، ۱۳۷۹ ش.