باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

آدم بن اسحاق

آدم بن اسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی از راویان شیعه قرن سوم هجری است. وی را از اصحاب امام هادی (ع) دانسته‌اند. احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن خالد برقی و ابراهیم بن هاشم از او روایت نقل کرده‌اند. مدفن او در قبرستان شیخان قم است.

خاندان و نسب

آدم بن اسحاق، یکی از مشاهیر خاندان اشعریون قم است.[۱] پدرش، اسحاق بن آدم هم‌عصر امام رضا (ع) بوده و از ایشان روایت نقل کرده است.[۲] جدش، آدم بن عبدالله از یاران امام صادق (ع) است.[۳] همچنین عموی وی، زکریا بن آدم است که از راویان و یاران صدیق امام رضا (ع) و امام جواد (ع) محسوب می‌شود.[۴]

جایگاه روایی

آدم بن اسحاق در سده دوم و سوم هجری در شهر قم می‌‌زیست. بی‌شک، وی هم‌عصر برخی از امامان شیعه(ع) بوده؛ اما منابع تاریخی موجود نام هیچ‌یک از آن بزرگواران را معین نکرده است؛ هرچند می‌توان ادعا کرد که او با امام رضا، امام جواد و امام هادی(ع) معاصر است، به این دلیل که پدرش، اسحاق بن آدم و شاگرد او، ابراهیم بن هاشم از راویان و یاران امام رضا(ع) بودند و همچنین شاگرد دیگرش احمد بن محمد بن عیسی، از یاران سه تن از امامان؛ یعنی امام رضا، امام جواد و امام هادی(ع) بوده است.

رجال‌شناسان شیعه مانند نجاشی، شیخ طوسی و علامه حلی، آدم بن اسحاق را فردی ثقه معرفی کرده‌اند. همچنین عالم سنی، ابن حجر عسقلانی، نویسنده کتاب لسان المیزان از او نام برده و به نقل از احمد بن محمد بن خالد برقي او را زاهدی فروتن (کان زاهداً خاشعاً) معرفی می‌نماید.

پانویس

  1. امین، اعیان الشیعه، ج2، ص85.
  2. نجاشی، رجال، ص 73.
  3. امین، اعیان الشیعه، ج2، ص85.
  4. ابن داوود حلی، رجال ابن داود، ص 158.