باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

تغییرات مرتبط با وحی

وحی

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۴:۱۷
 
 
نام صفحه:

‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۸:۰۴  امتحان الهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز    ‏۱۲:۵۴  عصمت اکتسابی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۰۹۴). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۳۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (حذف جزیی)
 جز    ‏۱۱:۵۶  عصمت پیامبران‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۷:۲۱  ذکر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۷:۱۶  ذکر قلبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۳۴  علم ذاتی خداوند‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۴۶  امام مهدی عجل الله تعالی فرجه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۲۱). . [Bazeli‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۷). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (مکان‌های منسوب به امام زمان)
 جز     ‏۱۱:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (دعاها و زیارات)
 جز    ‏۱۰:۴۵  الگو:خداشناسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۸). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۰:۳۸  علم ذاتی خداوند‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۱۰). . [Shamsoddin‏؛ Baqer h‏؛ Mkhaghanif‏ (۲×)؛ Bazeli‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه و مقام بحث)
 جز     ‏۰۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تاریخی بحث)
 جز     ‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۹  امتحان الهی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۹). . [Salvand‏؛ Bazeli‏]
 جز     ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (جزئی)
 جز     ‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۰

      ‏۲۲:۲۷  علم ذاتی خداوند‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۲). . [H.ahmadi‏ (۹×)]
       ‏۲۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
       ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۰). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۰۶:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه)
       ‏۰۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۴). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه)
       ‏۰۶:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۶). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه)
       ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه)
       ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه ملاصدرا و پیروان حکمت متعالیه)
 جز    ‏۰۸:۲۲  هدایت تشریعی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
      ‏۰۴:۵۶  بیت المقدس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴۴). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

      ‏۱۴:۳۱  علم ذاتی خداوند‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۴). . [H.ahmadi‏ (۸×)]
       ‏۱۴:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه و مقام بحث)
       ‏۱۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه تاریخی بحث)
       ‏۱۲:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۲:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۰  امتحان الهی‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۸۵۱). . [Roohish‏؛ Shadpoor‏ (۱۲×)]
 جز     ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۹۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶۹). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
 جز     ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۷:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۷:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۱). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (گستره امتحان الهی)
 جز     ‏۰۴:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو     ‏۱۵:۱۰  علم ذاتی خداوند‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۸٬۸۸۳). . [H.ahmadi‏ (۸×)]
       ‏۱۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات فلسفی (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات کلامی (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعتقادات شیعه (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اعتقادات اسلامی (هات‌کت))
       ‏۱۵:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اسما و صفات الهی (هات‌کت))
نو      ‏۱۵:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸٬۵۸۶). . H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{در دست ویرایش ۲|ماه=بهمن|روز=۲۵|سال=۱۳۹۸|کاربر=H.ahmadi }} {{اعتقادات شیعه}}...» ایجاد کرد)

‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۰

نو     ‏۱۸:۴۴  امتحان الهی‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸٬۱۱۰). . [Shadpoor‏ (۷×)]
       ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات کلامی (هات‌کت))
       ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب (هات‌کت))
 جز     ‏۱۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۸:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های جدید (هات‌کت))
       ‏۱۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مفاهیم قرآنی (هات‌کت))
 جز     ‏۱۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها)
نو      ‏۱۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷٬۹۰۶). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''امتحان الهی''' مفهومی دینی است که با واژگان مختلفی در قرآن به کار رفته است....» ایجاد کرد)